Prawo karne

Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Działamy rzetelnie i w pełni angażujemy się w sprawę Klienta.

  1. Udzielanie porad z zakresu prawa karnego.
  2. Sporządzanie pism procesowych.
  3. Kompleksowa obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, zarówno w procesie karnym, jak i w sprawach o wykroczenia.
  4. Kompleksowa obsługa prawna w postępowaniu wykonawczym ( odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, dozór elektroniczny)
  5. Reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego/ oskarżyciela subsydiarnego.
  6. Sporządzanie stosownych wniosków.
  7. Sporządzanie środków zaskarżenia, tj. zażaleń, apelacji, kasacji.