Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Działamy jako pełnomocnicy pracodawców i pracowników, reprezentując interesy Klientów w sporach przed sądem pracy.

Pomagamy we wszelkich sprawach dotyczących relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  1. Ustalenie stosunku pracy.
  2. Przywrócenie do pracy.
  3. Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
  4. Wypłaty zaległego wynagrodzenia.
  5. Odprawy.
  6. Nadgodziny.
  7. Wydanie/sprostowanie świadectwa pracy.