Prawo spadkowe

Prawo Spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentu
  • zachowek
  • dział spadku
  • wykonanie zapisu
  • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia
  • wyłączenie od dziedziczenia małżonka
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych
  • długi spadkowe